Misja, cele i zadania

Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej jest:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu ipoprawie zdrowia;
  •  prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej powstawaniu chorób;
  • prowadzenie działalności związanej z promocją zdrowia i edukacją zdrowotną.

Podstawowymi zadaniami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom wymagającym diagnostyki, leczenia,pielęgnacji oraz rehabilitacji.

Zespół Zakładów udziela świadczeń zdrowotnych:

  • bezpłatnie;
  • za częściową odpłatnością;
  • odpłatnie na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

 Opublikował: System Admin
Publikacja dnia: 30.06.2015
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 793