Rada Społeczna

 

Skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach:

Przewodniczący:

Krzysztof Wolski - Starosta Powiatu Kozienickiego.

Członkowie:

Artur Matera - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego - od 31 marca 2020 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej

Mirosław Górka
Marcin Gac
Mariusz Prawda
Mirosław Sekuła
Justyna Wdowiak

Uchwała Nr XXXIV/182/2021 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Regulamin działalności Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.Opublikował: SPZZOZ Dz.Informatyki
Publikacja dnia: 05.12.2022
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 6 124