To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Misja, cele i zadania

   

 

  Celem Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej jest:

 

 

a)               udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu,
zachowaniu, przywracaniu ipoprawie zdrowia,

 

b)               prowadzenie działalności profilaktycznej zapobiegającej
     powstawaniu chorób;

c)               prowadzenie działalności związanej z promocją zdrowia
     i edukacją zdrowotną,

 

Podstawowymi zadaniami Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych wszystkim osobom wymagającym diagnostyki, leczenia,pielęgnacji oraz rehabilitacji.

 

 

     Zespół Zakładów udziela świadczeń zdrowotnych:

 

a)              bezpłatnie;

b)              za częściową odpłatnością;

c)              odpłatnie na zasadach określonych odpowiednimi
     przepisami prawa.

 Opublikował: System Admin
Publikacja dnia: 26.06.2015
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 3 512