To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Załatwianie spraw

 1. Wszelka korespondencja nadesłana do Szpitala odnotowywana jest w Dzienniku
  Korespondencyjnym, następnie kierowana przez Dyrektora do odpowiednich komórek organizacyjnych, celem dalszego załatwienia.

 

   Korespondencja wychodząca na zewnątrz podlega ewidencjonowaniu w Dzienniku Korespondencji
  Wychodzącej.

 1.  

  Wyjaśnień dotyczących świadczeń medycznych udzielają ordynatorzy oddziałów lub z-ca
  dyrektora ds. lecznictwa.

 1.  

  Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor.

 2.  

  Organizację pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych określa regulamin pracy i

 

Regulamin organizacyjny.Opublikował: System Admin
Publikacja dnia: 26.06.2015
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 107