To jest wersja archiwalna z dnia 26.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Jednostki organizacyjne

Szpital   Powiatowy  udziela   świadczeń   stacjonarnych   związanych   z   diagnostyką,
leczeniem,   rehabilitacja,   pielęgnacją,   opieką   nad   ciężarną   i   jej   płodem   oraz
orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, a także zaopatrzeniem w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze oraz świadczy całodobowo pomoc w ambulatorium
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

 

Poradnie    specjalistyczne    udzielają    świadczeń    ambulatoryjnych    związanych    z
badaniem,  poradą lekarską leczeniem  ambulatoryjnym i udzielaniem konsultacji
specjalistycznych;

 

Zakład   Pielęgnacyjno-Opiekuńczy   udzielaj   świadczeń   związanych   z   pielęgnacją,
opieką,      rehabilitacją      leczniczą,      kontynuacją      leczenia      farmakologicznego,
zabezpieczeniem   pomieszczeń   i   wyżywienia   odpowiedniego   dla   stanu   zdrowia,
organizacją zajęć  kulturalno-oświatowych,  udzielaniem  pomocy w  rozwiązywaniu
problemów biopsychospołecznych,  edukacją zdrowotną pacjentów i członków ich
rodzin;

 

Dział   Pomocy   Doraźnej   udziela   całodobowo   świadczeń   lekarsko-pielęgniarskich
związanych z urazami, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem
stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia oraz z wypadkami w domu chorego,
miejscu pracy i nauki oraz w innych miejscach ich powstawania, w tym świadczy
pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

 

Zakładowa  Poradnia  Medycyny  Pracy udziela  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu
badań   wstępnych,    profilaktycznych   i   okresowych   wynikających   z   odrębnych
przepisów prawa.

 

 

 

 Opublikował: System Admin
Publikacja dnia: 26.06.2015
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 922