Notatka w sprawie wyboru ofert w związku z realizacją projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty