Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP w postępowaniu w trybie procedury otwartej na: Usługę konserwacji i doraźnych napraw urządzeń dźwigowych w budynkach SPZZOZ w Kozienicach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty