Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego w SP ZZOZ w Kozienicach II

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty