Dostawa sprzętu specjalistycznego dla Bloku Operacyjnego w SP ZZOZ w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty