Dostawa drobnego sprzętu dla Bloku Operacyjnego SP ZZOZ w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony