Dostawa asortymentu do wykonywania zabiegów kostnych dla bloku operacyjnego SPZZOZ w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty