Dostawa odczynników do badań hematologicznych, biochemiczno – immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty