Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników SPZZOZ w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty