Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i dzierżawę wyposażenia dla Laboratorium Centralnego SP ZZOZ w Kozienicach (II)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ        DOC         PDF

Załącznik nr 2 do siwz- zadanie nr 1      DOC      PDF  

Odpowiedzi na pytania

SIWZ uwzględniajacy odpowiedzi na pytania z 19.10.2020 r doc.  pdf

Załacznik nr 2 do SIWZ - Zadanie nr 1 i 1a

zestawienie ofert i środki finansowe 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Milena Grądziel
Publikacja dnia: 13.10.2020 13:54
Publikacja ostatniej zmiany: 05.11.2020 13:42
Dokument oglądany razy: 1052
Podlega Ustawie