Dostawa produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP ZZOZ w Kozienicach (II)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie o zamowiniu

SIWZ     DOC       PDF

Załącznik nr 2 do siwz- zadanie nr 1-2

odpowiedzi na pytania

zestawienie ofert i środki finansowe

Informcja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Opublikował: Milena Grądziel
Publikacja dnia: 22.12.2020 12:50
Publikacja ostatniej zmiany: 14.01.2021 09:06
Dokument oglądany razy: 738
Podlega Ustawie