Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych w SP ZZOZ w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty