Ogłoszenie o zamówieniu o wartośći poniżej progu stosowania ustawy PZP na Dostawy produktów ropopochodnych dla SP ZZOZ w Kozienicach II

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

 Ogłoszenie 02/ZP/2021

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPZ

Infromacja o środkach finansowych

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty

Opublikował: Małgorzata Dydo-Pawlonka
Publikacja dnia: 07.06.2021 13:31
Publikacja ostatniej zmiany: 24.06.2021 09:24
Dokument oglądany razy: 515
Nie podlega Ustawie