Dostawa odczynników do badań hematologicznych, biochemiczno – immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla SP ZZOZ w Kozienicach

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ      DOC   PDF

załączniki do SWZ    DOC   PDF

załącznik Nr 2 do SWZ - zadanie Nr 1       DOC   PDF

załącznik Nr 2 do SWZ - zadanie Nr 2      DOC   PDF

załącznik Nr 3 do SWZ  - JEDZ      DOC    PDF

Odpowiedzi na pytnia 

Umowa przetwarzania danych osobowych- załącznik do pytań 

Załącznik Nr 2 do SWZ- zadanie nr 1 DOC po modyfikacji 

Informacja o środkach finansowych

Zestawienie ofert i środki finansowe 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 

Opublikował: Milena Grądziel
Publikacja dnia: 22.06.2021 10:00
Publikacja ostatniej zmiany: 30.08.2021 09:21
Dokument oglądany razy: 856
Podlega Ustawie