Magazynowanie, odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych powstających w SP ZZOZ Kozienice

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty