Ogłoszenie o zamówieniu o wartości poniżej progu stosowania ustawy PZP w postępowaniu w trybie procedury otwartej na:" Dostawa produktów leczniczych dla SP ZZOZ w Kozienicach" 05/ZP/2022

Nie podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

 1. SWZ.

2. Załączniki nr 1,3,4,5

3. Załącznik nr 2

4. Umieważnienie

Opublikował: Dorota Narkiewicz
Publikacja dnia: 28.06.2022 13:34
Publikacja ostatniej zmiany: 05.07.2022 13:05
Dokument oglądany razy: 290
Nie podlega Ustawie