SPZZOZ Kozienice ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach na rok 2018:

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator:
Opublikował: Karol Figuła
Publikacja dnia: 12.12.2017
Dokument oglądany razy: 729