Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy oraz ratowników medycznych SOR:

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: