Konkurs na przyjęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych:

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: SPZZOZ Kozienice