Wydzierżawienie lokalu użytkowego o powierzchni 206,0 mz, na okres 3 lat, w budynku „H” SP ZZOZ w Kozienicach z przeznaczeniem na odbiór z oddziałów SPZZOZ w Kozienicach zwłok osób zmarłych oraz ich przechowywanie - II

zakończony, rozstrzygnięcie: unieważniony

Organizator: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach