Przetargi - usługi

Wykonanie audytu energetycznego oraz projektu budowlanego wraz z pełną dokumentacją dla zadania Termomodernizacja SP ZZOZ w Kozienicach:

SIWZ.doc

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2015-07-29 11:18:05 | Data modyfikacji: 2015-08-10 13:19:33.
Wykonanie projektu budowlanego wraz z pełną dokumentacją lądowiska dla śmigłowców:

 

Unieważnienie postępowania.

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:57:09 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:55:20.
Wykonanie projektu budowlanego wraz z pełną dokumentacją dla zadania polegającego na przebudowie, restrukturyzacji i reorganizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SP ZZOZ w Kozienicach:

 

Unieważnienie postępowania.

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2015-04-28 08:53:11 | Data modyfikacji: 2015-05-29 10:57:12.
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2014-07-14 13:27:46 | Data modyfikacji: 2014-09-04 13:58:37.
Ochrona obiektów i terenu SPZZOZ w Kozienicach:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2014-02-07 13:55:26 | Data modyfikacji: 2014-02-26 10:58:36.
Świadczenie usług serwisowych central monitorujących wraz z kardiomonitorami, aparatów do znieczuleń oraz zestawu do prób wysiłkowych dla SPZZOZ w Kozienicach (II):

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2013-10-25 11:38:38 | Data modyfikacji: 2013-11-15 09:30:03.
Świadczenie usług serwisowych central monitorujących wraz z kardiomonitorami,

unieważnienie postępowania

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2013-10-09 07:45:17 | Data modyfikacji: 2013-10-23 13:17:09.
Usługa konserwacji i doraźnych napraw urządzeń dźwigowych w budynkach SPZZOZ w Kozienicach:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ponowny wybór najkorzystniejszej oferty

 
Opublikowane przez: Karol Figuła | Data wprowadzenia: 2013-07-08 12:48:36 | Data modyfikacji: 2013-07-24 13:29:55.


Opublikował: Dariusz Chmieln icki
Publikacja dnia: 02.09.2015
Podpisał: Dariusz Chmieln icki
Dokument z dnia: 01.09.2015
Dokument oglądany razy: 5 244