To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Jednostki organizacyjne, działalność

Szpital Powiatowy udziela świadczeń stacjonarnych związanych z diagnostyką, leczeniem, rehabilitacja, pielęgnacją,   opieką nad ciężarną i jej płodem oraz orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia, a także zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz świadczy całodobowo pomoc w ambulatorium Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

 

Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń ambulatoryjnych związanych z badaniem, poradą lekarską leczeniem  ambulatoryjnym i udzielaniem konsultacji specjalistycznych;

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy udziela świadczeń związanych z pielęgnacją, opieką, rehabilitacją leczniczą, kontynuacją      leczenia farmakologicznego, zabezpieczeniem pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego dla stanu zdrowia, organizacją zajęć  kulturalno-oświatowych,  udzielaniem  pomocy w  rozwiązywaniu problemów biopsychospołecznych,  edukacją zdrowotną pacjentów i członków ich rodzin;

 

Dział Pomocy Doraźnej udziela całodobowo świadczeń lekarsko-pielęgniarskich związanych z urazami, porodem, nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym zagrożenie życia oraz z wypadkami w domu chorego, miejscu pracy i nauki oraz w innych miejscach ich powstawania, w tym świadczy pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych;

 

Zakładowa Poradnia Medycyny Pracy udziela  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu badań   wstępnych,    profilaktycznych i okresowych wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 Opublikował: Dariusz Chmieln icki
Publikacja dnia: 25.02.2016
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 4 013