Rada Społeczna

 Skład Rady Społecznej działającej przy

Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Kozienicach

 

Przewodniczący:

Krzysztof Stalmach

v-ce Starosta Powiatu Kozienickiego

Mirosław Górka

Z-ca Przewodniczącego Rady Społecznej

Członkowie:

Dariusz Tomasz Piwoński - przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego

Grzegorz Józef Małaśnicki

Mariusz Prawda

Grzegorz Mierzejewski

Sławomir Kolasiński

 

Uchwała Nr. XVI1032016 Rady Powiatu Kozienickiego z dn. 25.01.2016 r.Opublikował: Karol Figuła
Publikacja dnia: 22.06.2016
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 3 061