To jest wersja archiwalna z dnia 10.06.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana danych

Rada Społeczna

 

Skład Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Społecznej w Kozienicach:

Przewodniczący:

Józef Grzegorz Małaśnicki – vice Starosta (osoba wyznaczona przez Starostę Powiatu Kozienickiego)

Członkowie:

Artur Matera – przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – od 31 marca 2020 roku Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej)

Mirosław Górka
Mirosław Sekuła
Mariusz Prawda
Justyna Wdowiak
Marcin Gac

Uchwała numer XIX/103/2020 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 24 lutego 2020 roku.

Regulamin działalności Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach.Opublikował: SPZZOZ Dz.Informatyki
Publikacja dnia: 10.06.2021
Podpisał: System Admin
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 946