Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Rada Społeczna (z dnia: 09.07.2015, zmiana z dnia 18.05.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Jednostki organizacyjne (z dnia: 09.07.2015, zmiana z dnia 25.02.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Przetargi - roboty bud. (z dnia: 01.09.2015, zmiana z dnia 02.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Rada Społeczna (z dnia: 18.05.2016, zmiana z dnia 22.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja danych
 • Rada Społeczna (z dnia: 22.06.2016, zmiana z dnia 22.06.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  akt
 • Rada Społeczna (z dnia: 22.06.2016, zmiana z dnia 10.06.2021)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Aktualizacja
 • Rada Społeczna (z dnia: 10.06.2021, zmiana z dnia 05.12.2022)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiana danych
 • Ogłoszenia - dzierżawa (z dnia: 01.09.2015, zmiana z dnia 02.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Redakcja BIP (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  akyualizacja
 • Redakcja BIP (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Redakcja BIP (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Ogłoszenia - licytacje (z dnia: 01.09.2015, zmiana z dnia 02.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Ogłoszenia (z dnia: 01.09.2015, zmiana z dnia 02.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Zamówienia publiczne (z dnia: 28.08.2015, zmiana z dnia 01.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Ogłoszenia (z dnia: 28.08.2015, zmiana z dnia 01.09.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Instrukcja korzystania z BIP (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 28.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Redakcja Biuletynu (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 07.06.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Instrukcja korzystania z BIP (z dnia: 28.08.2015, zmiana z dnia 28.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Redakcja Biuletynu (z dnia: 07.06.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Redakcja Biuletynu (z dnia: 23.09.2019, zmiana z dnia 23.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dyrektor (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Redakcja Biuletynu (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Dyrektor (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Rada Społeczna (z dnia: 26.06.2015, zmiana z dnia 26.06.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Przetargi (z dnia: 28.08.2015, zmiana z dnia 28.08.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja


Opublikował: SPZZOZ Dz.Informatyki
Publikacja dnia: 28.08.2015
Podpisał: SPZZOZ Dz.Informatyki
Dokument z dnia: 28.08.2015
Dokument oglądany razy: 34 206